Функціональне тестування

Проблема досимптоматичної, доклінічної діагностики та нозологічного визначення різних патологічних станів є фундаментальною проблемою функціональної та превентивної медицини, медицини, яка не допускає розвитку та посилення патологічного стану людського організму.

Апаратно-комп’ютерний діагностичний комплекс ПАРКЕС-Д є новітнім варіантом приладу в області функціональної медицини.

Комплекс створено на основі знань та досвіду, накопичених за кілька десятиліть розвитку функціональної діагностики.

У комплексі втілено останні наукові досягнення у цій галузі, і навіть новітні технологічні розробки.

Функціональний діагностичний комплекс дозволяє:

 1. За 7-10 хвилин провести паспортизацію – визначити групи здоров’я.
 2. Виявити функціональні зміни в організмі людини.
 3. Провести детальну, локалізовану діагностику органів та систем організму.
 4. Неінвазивним методом оцінити понад 500 показників біохімічних, лабораторних, серологічних показників крові та інших фізіологічних параметрів організму.
 5. Неінвазивний аналіз шлункового соку, дослідження жовчі, слини та ін.
 6. Лабораторний тест онкомаркерів, антитіл, ферментів, амінокислот, пептидів, мікроелементів, вітамінів тощо.
 7. Проведення патоморфологічної та симптоматичної діагностики (дослідження проводяться згідно з початковими симптомами пацієнта).

Функціональна діагностика ПАРКЕС:

 • Висока чутливість та достовірність приладу
 • Простота у використанні, невеликі часові витрати на проведення діагностики
 • Модифікація техніки вимірювання
 • Проведення на донозологічному рівні неінвазивних лабораторних тестів,
 • визначення індексу здоров’я, біологічного віку,
 • визначення рівня адаптогенних реакцій,
 • виявлення прихованих та латентних вогнищ інфекції,
 • гістологічна діагностика,
 • визначення складних метаболічних показників,
 • психологічна діагностика

Портативний діагностичний комплекс «Паркес-Д» призначений для проведення функціональної доклінічної діагностики організму, паспортизації рівнів здоров’я, визначення неінвазивних експрес-тестів лабораторних, клінічних, фізіологічних, психологічних параметрів організму людини.

Також «Паркес-Д» використовується для проведення тестування індивідуальних програм медикаментозної, гомеопатичної та фітотерапевтичної терапії та профілактики для складання дієт з урахуванням індивідуальних особливостей організму.

Програми функціональної діагностики

Біорезонансний діагностичний комплекс «Паркес-Д» складається з самостійно функціонуючих та різних за призначенням програмних сегментів, що дозволяє набувати комплексу залежно від потреб конкретного аналізу, замовляючи насамперед необхідні сегменти програми, а згодом набуваючи інших.

Це дозволяє заощадити кошти споживача, виключивши витрати на сегменти комплексу, які не потрібні в конкретній практиці.

Програмне забезпечення діагностичного комплексу «Паркес-Д» включає наступні категорії програм:

Програма інвазивного та вірусно-бактеріального обтяження. Дозволяє виявити приховані інфекції, обтяження, визначити відповідні токсини.

Містить великий банк діагностичних властивостей виявлення обтяження, як загальнопоширеними, і тропічними гельмінтозами, і навіть іншими рідкісними збудниками. Містить параметри нозодів, різних паразитозів, грибів, кліщів, вірусів, бактерій, плісняви, збудників, бактероїдів та віроїдів. Всього в даному сегменті програми міститься 310 нозодів, які входять близько 25 нозодів кліщів різних видів – це найбільша база кліщових нозодів на даний момент. Експериментальні спостереження показують, що обтяження організму кліщами спостерігається у великого відсотка обстежених пацієнтів. Ці обтяження можуть, як наслідок, призводити до ураження гельмінтами — гельмінтозів, а також до поєднаних обтяжень бактеріями, вірусами, грибами та найпростішими. Відомо, що кліщі часто є носіями різних патогенів та сприяють їх впровадженню в організм людини, що спричиняє відповідні ураження.

Програма екологічного обтяження дозволяє визначити токсичний вплив на організм радіонуклідів, алергенів, різного роду пилу, вовни, хімічних речовин – ксенобіотиків (дихлофос, нафталін, бензин і т.д.), компонент побутової хімії (пральні порошки, миючі засоби, освітлювачі повітря тощо), фарб, лаків, розчинників, косметики, речовин, що використовуються для обробки фруктів, овочів, м’ясних виробів з метою продовження терміну зберігання (рідкий цинк, калоїдна сірка, В-58 та ін.). Програма містить біорезонансну інформацію 96 нозодів.

Діагностика клітинного складу організму людини, репродуктивну сферу стовбурових клітин.

Шкірний моніторинг – визначає 26 функціональних неінвазивних показників шкіри – тургор та еластичність, рівень усередині та позаклітинної рідини, жирність, фотосприйнятливість, ризик появи зморшок, стан фібрину, вміст меланіну, мікроциркуляції та функціональної активності шкіри, стан фібрину, тургор, еластичність і т.д.

Це неінвазивний тест, що дозволяє оцінити показники антитіл, онкомаркерів, ферментів, пептидів, ліпідів, мікроелементів, вітамінів, амінокислот, ДНК та РНК тощо.

Дозволяє біорезонансним неінвазивним методом провести клінічні та лабораторні дослідження. Програма містить 448 нозодів та оцінює якісні показники параметрів крові, тромбоцитограми, біохімії крові, мінерального складу крові, показники кислотно-лужного складу, активності ферментів крові, системи згортання крові, стернального пунктату, лімфаденограми, силенограми, імунограми, вмісту гормонів крові, вмісту амінокислот, спинномозкового пунктату, параметрів сечі, вмісту гормонів у сечі, капрограми, дослідження слини, дослідження шлункового соку

Це експрес-діагностика, що дозволяє за 5-7 хв. визначити взаємозв’язки органів і систем і включає 36 нозодів всіх органів.

Діагностика основних функціональних показників людини.

Дозволяє протягом 10 хвилин дати об’єктивну оцінку стану здоров’я людини.

Програма біорезонансного тестування. Дозволяє провести в повному обсязі обстеження людини по всіх органах та системах, визначити фізіологічні та патологічні взаємозв’язки між органами та системами, виявити «органи-мішені», схильність до захворювань (доклінічна діагностика), попередньо ідентифікувати першопричини патологічних процесів.

Програма містить 913 нозодів, зібраних у підрозділи по приналежності до систем: травної, сечовидільної, лімфатичної (до неї входить офтальмологія, отоларингологія стоматологія), дихальної, серцево-судинної системи, кістково-м’язової системи, нервової (центральна, периферична, симпатична, парасимпатична) , ендокринної (нейроендокринна регуляція та ендокринні залози), системі шкіри, імунної системи (гематологія, обмінні процеси, мікроелементний склад, імунограма).

Виділяють 6 груп здоров’я:

Діагностика оцінює – кислотно – лужну рівновагу, адаптаційні реакції організму, роботу вегетативної нервової та ендокринної систем, рівні сприйнятливості стресу, психологічну перенапругу чи пригнічення, антиоксидантну активність організму, судинний тонус, функціональну активність сполучної тканини.

Препарати – ця програма розроблена для складання власної бази нозодів. За допомогою тест-майданчика кожен фахівець може скласти свій набір лікарських препаратів, харчових добавок, мазей, бальзамів, екстрактів, настоянок, тинктур тощо, необхідні його роботи.

Містить 165 нозод різних видів продуктів харчування. Переносимість харчових продуктів грає значну роль у обмінних процесах конкретної людини. Ця програма важлива для правильного вибору адекватної дієти. Оскільки наш організм є системою, що саморегулюється, і здатний сам підібрати собі те, що йому необхідно, то використовуючи цю програму, ми можемо з більшою точністю визначити запити нашого організму.

Визначення переносимості продуктів харчування по слині. Досліджуються овочі, фрукти, крупи, м’ясо та м’ясопродукти, риба та морепродукти. Алкогольні напої, приправи та ін. Дослідження проводиться на визначення продуктів, що переносяться, непереносимих продуктів і продуктів, що сприяють оздоровленню людського організму.

Дозволяє провести психофізіологічну діагностику і включає інформацію про 53 нозоди. До психологічно-енергетичного тестування входить: визначення інтегральної енергетичної насиченості організму, оцінка енергетичної активності окремих органів, підбір засобів корекції та лікування. Тест дозволяє виявити причини психофізіологічних порушень.

При проведенні даного тесту будується стресограма, яка відображає рівень сприйнятливості до стресу, що є дуже важливим для правильного підбору корекції стану або лікування. Така оцінка дозволяє вжити заходів для підвищення резервів конкретного людського організму щодо захисту від стресових факторів.

Виявляються причини енергетичних порушень, наприклад, геопатогенні, техногенні, екологічні навантаження, сонячна активність та багато інших факторів. Психологічні порушення — найчастіше людина сама не усвідомлює, що в неї присутні ті чи інші психологічні порушення, такі як страх, дратівливість, зневіра, депресія, розпач та ін. Визначивши порушення, що обтяжують психологічну сферу людини, можна точніше планувати, як відповідну психологічну, а й фізіологічну корекцію.

Симптоматичний тест – діагностика згідно зі скаргами пацієнтів. Симптоматична діагностика, поверсії приладу «Паркес-Д», що дозволяє через симптоми та скарги пацієнтів провести обстеження, поставити діагноз, простежити причинно-наслідкові зв’язки.

Дозволяє визначити біологічний вік. Функціональну активність чи пригнічення органів та систем, рівень адаптогенних реакцій організму (активації, переактивації, гальмування, придушення). За допомогою цього програмного сегмента також визначаються:

Індекс адаптаційних реакцій організму (активації, переактивації, гальмування, пригнічення), т. е. визначити, в якій реакції знаходиться організм у часі і що він потребує додаткової корекції.

Індекс обтяження організму (екологічний, геопатогенний, харчовий, мікробний, мікотичний і т.д.), що дозволяє виявити ті чи інші зміни, які вже відбулися в організмі.

Фітотест складається з 25 нозодів сумішей трав підібраних за ознаками дій на конкретний орган або систему, тобто їх органоспецифічність та вибірковий вплив дозволяє за допомогою тесту визначити функціональні порушення тієї чи іншої системи або органу та одразу ж запропонувати корекцію даного порушення.

Трави використовуються в істинно натуральному вигляді, без додавання допоміжних речовин, мікронному подрібненні, що сприяє їх швидкому всмоктуванні.

Технічні дані

Вага приладу, включаючи комплект батарей, не перевищує 550 грам. Габарити – не більше 125мм×150мм×45мм.

Максимальна напруга на діагностичних електродах – трохи більше 3В.

Споживаний струм – не більше 120 мА.

Джерело живлення – автономне живлення від трьох батарей або акумуляторів типу АА сумарною напругою трохи більше 4,5В. Час заряду акумуляторних батарей, встановлених у приладі, – 6-8 годин. Час безперервної роботи від заряджених акумуляторів – 10-12 годин.

Зв’язок із ПК у діагностичному режимі – послідовний канал USB.

Гальванічна розв’язка каналу USB – оптична. Напруга ізоляції – 2500 В.

Біофізичні основи функціональної діагностики ПАРКЕС

Вплив електромагнітних факторів на біологічні системи і, зокрема, на організм людини являє собою класичний предмет біофізики, фізіології та інших розділів теоретичних та прикладних медико-біологічних досліджень.

На сьогоднішній день принциповим є те, що в останні роки вченими експериментально було показано пряму дію на біологічні об’єкти електродинамічних факторів, які не тільки можуть регулювати або змінювати реакції організму, а й за допомогою вимірювання опору шкіри, введення в резонансний ланцюг мікрорезонансних контурів, електромагнітних хвиль хвильових характеристик можна з високим ступенем достовірності отримувати відомості про роботу органів і систем людського організму, визначати функціональний стан організму. Визначати доклінічні чинники впливу на здоров’я людини.

Для реєстрації функціонального стану зручніше використовувати систему меридіанів та біологічно активних точок.

Система меридіанів і біологічно активних точок асоційовані з елементами сполучної тканини, зокрема з колагеновими фібрилами, система колагенових тяжів є еволюційно найдавнішою регулюючою системою багатоклітинних організмів.

Передача сигналів меридіаном супроводжується генералізацією електромагнітних хвиль і хвиль векторного потенціалу.

Виборче зниження чи підвищення активності окремих органів та тканин досягається з допомогою просторової організацією тяжів, і навіть частотного кодування сигналів.

Використання апарату ПАРКЕС – Д дозволяє здійснювати ефективну функціональну діагностику як окремих систем, і організму загалом.

Список запропонованих діагностичних комплексів «Паркес»

За сукупністю наявних функцій та аналітичних можливостей прилад «Паркес-Д» є комплексною мобільною лабораторією для проведення багатопараметричної експрес-діагностики різних станів організму людини.

Багато найважливіших напрямів застосування приладу визначило варіанти комплектації.

Пропонуємо до вашої уваги список пропонованих діагностичних комплексів:

Функціональна карта.

 • Функціональна карта
 • Карта точки
 • Психологічна карта
 • Нейротест
 • Функціональна карта
 • Карта точки
 • Психологічна карта
 • Нейротест
 • Алгоритм Д
 • Вірусно-бактеріальне навантаження
 • Симптоматичний тест
 • Функціональна карта
 • Карта точки
 • Навантажувальний тест
 • Гістологічний тест
 • Органограма
 • Психологічні показники
 • Лабораторні показники
 • Фізіологічні показники
 • Паспорт здоров’я Фітотест
 • Препарати
 • Алгоритм Д
 • Сімейний лікар, Parkes-Медікус.
 • Вірусно-бактеріальне навантаження
 • Симптоматичний тест
 • Функціональна карта
 • Алгоритм Д
 • Органограма
 • Продукт тест
 • Валеолог
 • Препарати
 • Фітотест
 • Фізіологічний тест
 • Паспорт здоров’я
 • Фізіологічні показники
 • Психологічні показники
 • Лабораторні показники
 • Навантажувальний тест
 • Parkes-Медікус
 • Функціональна карта
 • Психологічна карта
 • Навантажувальний тест
 • Нейротест
 • Алгоритм Д
 • Психологічно-енергетичний тест
 • Продукт тест
 • Органограма
 • Фітотест
 • Parkes-медікус
 • Препарати
 • Психологічні показники
 • Фізіологічні показники
 • Лабораторні показники
 • Симптоматичний тест
 • Паспорт здоров’я
 • Функціональна карта
 • Карта точки
 • Алгоритм Д
 • Органограма
 • Лабораторні показники
 • Вірусно-бактеріальне навантаження
 • Симптоматичний тест
 • Фізіологічні показники
 • Гістологічний тест
 • Навантажувальний тест
 • Продукт тест
 • Фітотест
 • Parkes-медікус
 • Паспорт здоров’я
 • Функціональна карта
 • Карта точки
 • Психологічна карта
 • Алгоритм Д
 • Органограма
 • Фізіологічний тест
 • Психологічні показники
 • Лабораторні показники
 • Фізіологічні показники
 • Препарати
 • Фітотест
 • Parkes-медікус
 • Паспорт здоров’я
 • Навантажувальний тест
 • Нейротест
 • Симптоматичний тест
 • Вірусно-бактеріальне навантаження
 • Продукт тест
 • Функціональна карта
 • Карта точки
 • Алгоритм Д
 • Психологічна карта
 • Психологічні показники
 • Фізіологічний тест
 • Лабораторні показники
 • Навантажувальний тест
 • Фізіологічні показники
 • Органограма
 • Паспорт здоров’я
 • Продукт тест
 • Симптоматичний тест
 • Вірусно-бактеріальне навантаження
 • Фітотест
 • Препарати
 • Parkes-медікус
 • Хронобіологічний тест
 • Валеолог
 • Функціональна карта
 • Карта точки
 • Алгоритм Д
 • Психологічна карта
 • Навантажувальний тест
 • Вірусно-бактеріальне навантаження
 • Мінілабораторія
 • Алерготест
 • Органограма
 • Продукт тест
 • Продукт тест новий
 • Обтяження
 • Сімейний лікар
 • Симптоматичний тест
 • Гістологічний тест
 • Метаболічний тест
 • Parkes-медікус
 • Фітотест
 • Препарати
 • Паспорт здоров’я
 • Фізіологічні показники
 • Лабораторні показники
 • Психологічні показники
 • Онкотест
 • Функціональна карта
 • Карта точки
 • Алгоритм Д
 • Психологічна карта
 • Навантажувальний тест
 • Гістологічний тест
 • Симптоматичний тест
 • Нейротест
 • Метаболічний тест
 • Мінілабораторія
 • Обтяження
 • Алерготест
 • Вірусно-бактеріальне навантаження
 • Фізіологічний тест
 • Психологічно-енергетичний тест
 • Parkes-медікус
 • Психологічні показники
 • Лабораторні показники
 • Фізіологічні показники
 • Органограма
 • Препарати
 • Функціональне тестування
 • Фітотест
 • Онкотест
 • Сімейний лікар
 • Валеолог
 • Продукт тест
 • Продукт тест новий
 • Паспорт здоров’я
 • Функціональна карта
 • Карта точки
 • Алгоритм Д
 • Психологічна карта
 • Нейротест
 • Навантажувальний тест
 • Психологічні показники
 • Лабораторні показники
 • Фізіологічні показники
 • Гістологічний тест
 • Продукт тест
 • Продукт тест новий
 • Органограма
 • Симптоматичний тест
 • Метаболічний тест
 • Мінілабораторія
 • Обтяження
 • Алерготест
 • Вірусно-бактеріальні навантаження
 • Фізіологічний тест
 • Психологічно-енергетичний тест
 • Parkes-медікус
 • Препарати
 • Фітотест
 • Онкотест
 • Хронобіологічний тест
 • Функціональне тестування
 • Сімейний лікар
 • Валеолог
 • Паспорт здоров’я
 • Функціональна карта
 • Карта точки
 • Психологічна карта
 • Нейротест
 • Вірусно-бактеріальні навантаження
 • Алгоритм Д
 • Навантажувальний тест
 • Симптоматичний тест
 • Органограма
 • Паспорт здоров’я
 • Психологічні показники
 • Фізіологічні показники
 • Лабораторні показники
 • Гістологічний тест
 • Метаболічний тест
 • Мінілабораторія
 • Обтяження
 • Алерготест
 • Хронобіологічний тест
 • Фізіологічний тест
 • Психологічно-енергетичний тест
 • Функціональне тестування
 • Продукт тест
 • Продукт тест розширений
 • Parkes-медікус
 • Біорезонансна гомеопатія
 • Гомеопатія
 • Сімейний лікар
 • Валеолог
 • Фітотест
 • Препарати
 • Онкотест
 • Шкірний моніторинг
 • Квантовохвильовий імпринтер
 • Апарат Parkes-медікус
 • Індивідуальне навчання автора
 • Право на запис ексклюзивної категорії

Системні вимоги:

Мінімальні вимоги:
Операційна система: Window 7 SP1 чи новіший.
Процесор: із частотою 1 GHz.
Оперативна пам’ять: 512 Мб.
Графічний адаптер: за допомогою DirectX 9.

Рекомендовані вимоги:
Операційна система: Window 7 SP1 чи новіший.
Процесор: Intel Core2 Duo E8300 @ 2.83GHz, або AMD A4-5300 APU, або потужніший.
Оперативна пам’ять: 2048 Мб.
Графічний адаптер: за допомогою DirectX 9, наприклад: GeForce 800 GS, Radeon HD 2900 GT, або потужніший.

Для уточнення ціни звертайтесь за телефоном: +380672787282